Joel Sirkes (1564-1640)

Dzisiaj wspominamy Joela Sirkesa, zwanego BaCH, syna SAMUELA JAFFE (SEGAL), żyjącego w latach 1564-1640, Rabina Krakowa (1618-1640)

Joela Sirkesa był wybitnym talmudystą, znawcą prawa halachicznego, rabinem gminy żydowskiej na krakowskim Kazimierzu oraz rektorem krakowskiej jesziwy. Sirkes znany był, jako Bach i jest to przydomek od akronimu utworzonego od tytułu jego najbardziej znanego dzieła Beit-Chadasz (Kraków 1639) będącego komentarzem do kodeksu prawa talmudycznego Arba Turim Jakuba ben Aszera. Jako uczeń a następnie rabin był związany z wieloma miastami Rzeczypospolitej, takimi jak: Poznań, Brześć, Prużany, Łuków, Luboml, Międzyboże, Bełz, Szydłów, Brześci Litewski oraz finalnie osiadał w Krakowie. Uczestniczył w zjazdach Sejmu Żydów Polskich, a następnie Sejmu Żydów Korony. Joel Sirkes, rabin krakowski w latach 1618-40 jest znakomitym uczonym swego czasu – jak pisze Majer Bałaban – autorem dzieła Beit-Chadasz, podług którego zwano go (Bach). Zewsząd zwracają się doń z pytaniami w kwestiach spornych, a zasięg tej korespondencji sięga aż do Włoch i do Holandji. (…) Joel Sirkes był nieprzyjacielem pilpulistyki, występował też w swych responsach przeciw tej metodzie, o czem dobitnie świadczy jego zasadnicze dzieło. (…) Opracował też Joel Sirkes komentarz do księgi biblijnej Ruth, oraz uwagi do komentarza Aszeriego, do Talmudu, które ukazały się w druku dopiero w warszawskim wydaniu Talmudu (r. 1860). Z Sirkesem wiąże się pewna ciekawostka. Każdą synagogą rządzi gabaim, który to jest znaczącą funkcją w gminie żydowskiej. Od wieków gabaim pilnowali porządku podczas modlitwy, rozdawali komu należało honory w synagodze, opłacali kaznodziejów oraz kantorów i właśnie pozyskanie tych ostatnich było zawsze wielkim problemem. Trudno było znaleźć odpowiedniego kandydata, gdyż wielu z nich wnosiło do synagog melodie pochodzące z kościołów, pieśni ludowe co budziło zgorszenie w konserwatywnych kręgach. Dopiero rabin Joel Sirkes orzekł, że nie wolno śpiewać melodii zaczerpniętych „wprost z kościoła”. Już wtedy widać było jak wielki na siebie miały wpływ obie kultury.

Joel Sirkes jest pochowany na cmentarzu Remu w Krakowie.

Na podstawie: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006 oraz Majer Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, Kraków 1936