Żydowskie Domy modlitwy w Krakowie w latach 1918 - 1939

Legenda / Legend

Czerwony – Domy modlitw

NiebieskiFioletowy / Żółty– Inne domy modlitw pod tym samym adresem

Zielony – Synagogi Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie

Red – house of prayer

Blue / Purple / Yellow – other houses of prayers located under the same adress

Green – Jewish Religious Community in Krakow’s Synagogues

Prawa autorskie zastrzeżone
Opracowanie Jerzy Sokołowski