Cmentarz remu

Stary cmentarz żydowski w Krakowie (zwany również cmentarzem Remu) przy ul. Szerokiej 40

Jest to jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich zachowanych w Europie. Jak pisze Majer Bałaban, wybitny historyk krakowskich Żydów: „Tuż za bóżnicą Remu mieści się stary cmentarz, (od r. 1551) na którym spoczywają rabini i uczeni, seniorowie gminy i zwykli obywatele od połowy XVI do końca XVIII wieku”. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1552 roku, najnowszy z 1850 roku. W roku 1800 cmentarz Remu nakazem władz austriackich został zamknięty. Ta decyzja została podjęta z przyczyn sanitarnych, bowiem w tamtym okresie władze likwidowały wszystkie cmentarze znajdujące się w centrum miasta. Pomimo tego zdarzały się jeszcze nieliczne pochówki w późniejszym okresie. W czasie II wojny światowej cmentarz uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. W 1959 roku na jego terenie odbyły się intensywne prace porządkowe oraz rekonstrukcyjne, w wyniku których odnaleziono oraz odrestaurowano wiele macew. Cmentarz został odnowiony. Spoczywają na nim szczątki wielu zasłużonych krakowskich Żydów, m.in. rabina Mojżesza Isserlesa, fundatora synagogi Izaaka – Izaaka Jakubowicza, rabina Izaaka Landaua, rabina Natana Spiry, rabina Eliezera Aszkenazego oraz wielu innych.

Godziny otwarcia
Sezon letni: nd-pt 9:00 – 18:00
Sezon zimowy: nd-pt 10:00 – 16:00
sobota i święta nieczynne

Nowy Cmentarz

Cmentarz żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej 55

Jest to obecnie jedyny czynny cmentarz żydowski w Krakowie. Znajduję się pod opieką Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz jest przez nią utrzymywany. Cmentarz został założony w 1801 roku na gruncie zakupionym od augustianów. Wokresie międzywojennym teren cmentarza został niemal całkowicie wykorzystany, zatem od roku 1932 zmarłych grzebano na nowo powstałych cmentarzach znajdujących się przy ul. Abrahama oraz przy ul. Jerozolimskiej. W okresie II wojny światowej te dwa cmentarze uległy niemal całkowitemu zniszczeniu. Cmentarz przy ul. Miodowej został tylko częściowo zdewastowany i po wojnie odbudowano go dzięki finansowemu wsparciu Joint Distribution CommitteeNa cmentarzu spoczywają szczątki wielu zasłużonych krakowskich Żydów, m.in. rabina Józefa Kornitzera, rabina Ozjasza Thona, cadyka Arona Elimelecha, malarza Maurycego Gottlieba, fotografa Ignacego Kriegera,wiceprezydenta Krakowa Józefa Sarego, prof. Zofii Ameisen, prezesa Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w KrakowieMacieja Jakubowicza, mecenas Janiny Ruth Buczyńskiej, muzyka, „ostatniego klezmera Galicji”, Leopolda Kozłowskiego oraz wielu innych.Na cmentarzu znajduje się ponadto budynek domu przedpogrzebowego zaprojektowany przez wybitnego krakowskiego architekta Władysława Kleinbergera. Dom został oddany do użytku w czerwcu 1903 roku.

Godziny otwarcia
nd-pt 9:30 – 16:00
sobota i święta nieczynne

Ścieżka Edukacyjna
Niestniejące Cmentarze