Jakub Glasner (1879-1942)

6 kwietnia 1879 roku w Rdzawce koło Nowego Targu urodził się Jakub Glasner syn Samuela oraz Jenty: malarz i grafik.

Jako nastolatek pracował w redakcji wydawanej w Bielsku-Białej „Bielitz-Bialer Anzeiger” oraz w składzie drewna, jednocześnie uczył się rysunku u miejscowego nauczyciela. Za zarobione pieniądze wyjechał do Wiednia i w 1901 roku podjął studia w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W roku akademickim 1902/1903 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Teodora Axentowicza i Jana Stanisławskiego. W 1905 roku wyjechał do Wenecji oraz do Paryża, gdzie podjął studia w zakresie malarstwa. Po roku wrócił do Bielska. Wiele czasu w tym okresie, jak i przez całe życie, poświęcił wędrówkom po okolicy oraz wyjazdom w górskie rejony, które dostarczały mu nowych inspiracji artystycznych. W 1907 roku został zaproszony do udziału w wystawie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawiał w Wiedniu, Krakowie, Lwowie i Berlinie. W czasie pierwszej wojny światowej służył jako oficer w armii austriackiej. Stworzył w tym okresie około 200 prac rysunkowych i akwarelowych przedstawiających portrety, sceny z życia żołnierzy oraz okoliczne pejzaże. Po wojnie aktywnie uczestniczył w ruchu wystawienniczym, był animatorem żydowskiego życia kulturalnego w Bielsku. Wystawiał w wielu miastach Polski oraz Europy. Początkowo malował nastrojowe pejzaże zimowe w stonowanej gamie kolorystycznej, z częstym motywem strumienia i promieni światła przedzierających się przez leśną gęstwinę. Z czasem kolorystyka jego obrazów uległa wzbogaceniu, podobnie jak i zakres tematyczny przedstawień. Ważną część jego dorobku stanowi malarstwo portretowe, które traktował po części jako działalność zarobkową. Malował olejno, akwarelą i pastelami. Nie mniej istotną rolę niż malarstwo odgrywała w jego twórczości grafika. Po wybuchu wojny uciekł do Lwowa, gdzie ukrywał się pod nazwiskiem Libidowski. Gdy w 1941 roku do miasta wkroczyli Niemcy został zamknięty w tamtejszym getcie. Zginął w 1942 roku albo we Lwowie, albo w Janowie podczas całkowitej eksterminacji więźniów obozu.

Na podstawie: Natasza Stryna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (1931-1939), Kraków 2009

Powyżej przedstawiamy obraz Jakuba Glasnera „Most nad Sołą (Rajcza)”