Edwin Opoczyński (1918-2000)

25 stycznia 1918 roku w Krakowie urodził się Edwin Opoczyński syn Aleksandra Bibersteina; lekarz specjalista w zakresie chirurgii i ortopedii.
Edwin Opoczyński kształcił się w Krakowie, gdzie zdał maturę, a następnie podjął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dniu wybuchu wojny, był studentem III roku medycyny, jednocześnie pracował jako wolontariusz na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Po inwazji niemieckiej we wrześniu 1939 roku jego dalsza praca w tym szpitalu była niemożliwa i przeniósł się do szpitala żydowskiego mieszczącego się przy ul. Skawińskiej, który – już po utworzeniu getta – przeniesiony został na jego teren. Po likwidacji krakowskiego getta w marcu 1943 roku został przeniesiony do obozu pracy przymusowej Kraków-Płaszów, a następnie do obozów w Szebniach i Rymanowie, gdzie pozostał niemal do końca 1943 roku. Pod koniec października 1943 roku obóz w Szebniach został częściowo zamknięty i wraz z transportem przewieziono go do KL Birkenau, gdzie jako pielęgniarz w Krankenbau („szpital obozowy”), przebywał ok. 1 roku. Na początku listopada 1944 roku w ramach akcji likwidacji obozu został wysłany transportem do Oranienburg-Heinkelwerke, następnie przez Buchenwald w rejon Ohrdruf i Crawinkel. Stamtąd pieszym transportem ponownie znalazł się w KL Buchenwald, a następnie pociągiem przewieziono go do KL Flossenbürg, oddziału Leitmeritz. Jego obozowa tułaczka zakończyła się 8 maja 1945 roku. Po wyjściu z obozu był krańcowo wyniszczony, ciężko chorował na czerwonkę.
W czerwcu 1945 roku, zaraz po odzyskaniu zdrowia, wraca do Krakowa i kończy przerwane przed wojną studia. Decyduje się również na zmianę nazwiska z Bieberstein na Opoczyński. Przez wiele lat pracował, jako traumatolog i ortopeda służąc żołnierzom oraz pacjentom cywilnym w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Warto nadmienić, że jednym z synów Edwina Opoczyńskiego jest Aleksander Opoczyński, obecnie członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.
Edwin Opoczyński zmarł 12 sierpnia 2000 roku.