KL Plaszow

10 stycznia 1944 roku, Niemcy przekształcili obóz w Płaszowie z obozu pracy przymusowej w obóz koncentracyjny.

„Wprowadzono przepisy i regulamin obozowy, które obowiązywały we wszystkich obozach koncentracyjnych. Wyroki i kary dyscyplinarne należały do kompetencji Berlina, ustały egzekucje, a komendant był zobowiązany do uzyskania każdorazowej zgody na ich wykonywanie. Kończył się okres samowoli i w zgodnej opinii więźniów warunki życia uległy poprawie, dawały nadzieję na przetrwanie.”

Ryszard Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945. Przewodnik historyczny, IPN 2016

Zdjęcie pochodzi z zasobu krakowskiego oddziału IPN i przedstawia obóz w Płaszowie.