Joachim Metallmann

24 czerwca 1889 roku w Krakowie urodził się Joachim Metallmann syn Menassego i Reginy z domu Friedner: filozof nauk przyrodniczych, metodolog, profesor UJ.

Ukończył Gimnazjum św. Anny (dzisiejsze I LO). W latach 1907-1912 studiował filozofię i fizykę na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1912 roku broni doktorat. Przez kolejne lata, począwszy od roku 1917 pełnił obowiązki profesora gimnazjalnego w Mielcu i Krakowie (VII Gimnazjum im. A. Mickiewicza, Gimnazjum Hebrajskie, V Liceum). Od 1931 roku, aż do wybuchu wojny Metallmann wykłada filozofię w Państwowym Pedagogium w Krakowie. W 1932 roku wyjechał na stypendium do Francji, po powrocie do Polski w 1933 roku uzyskał habilitację. W 1934 roku już jako docent, rozpoczął wykłady na UJ oraz w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach.

6 listopada 1939 roku w ramach Aktion gegen Universitäts-Professoren powszechnie znanej jako Sonderaktion Krakau, został aresztowany i wywieziony do obozu w Sachsenhausen. Wiosną 1940 roku trafił do Mauthausen potem Dachau, a następnie do Buchenwaldu, gdzie 21 sierpnia 1942 roku został zamordowany.

Czytaj więcej: Janusz Mączka, Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna (1889-1942) [W:] Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności VIII, s. 5-27, Kraków 2007.