Róża Rock

27 maja 1871 roku w Krakowie urodziła się Róża Rock zd. Grossman: działaczka społeczna, twórczyni nowoczesnego zakładu wychowawczego dla sierot żydowskich w Krakowie.

W 1918 roku na czele Stowarzyszenia Krakowskich Kobiet Izraelickich dla Ochrony i Wychowania Sierot „Megadle Jesomim”, które od roku 1922 nosiła nazwę Stowarzyszenie Zakładu Wychowawczego Sierot Izraelickich w Krakowie „Bet Megadle Jesomim”, stanęła Róża Rock, która w przeciągu paru lat uczyniła z niego doskonale funkcjonującą instytucję opiekuńczą. Wychowankowie zakładu zdobywali wykształcenie ogólne na poziomi elementarnym oraz praktyczne umiejętności zawodowe dające im szansę samodzielnego utrzymania po opuszczeniu placówki. Dzięki rozbudowie siedziby zakładu przy ul. Dietla, znacznie poprawiły się warunki bytowe wychowanków. Warto podkreślić, że pracę nadzorował jej mąż, Łazarz Rock, architekt i radny miasta Krakowa. W 1937 roku w zakładzie było 89 sierot obojga płci.

Róża Rock nazywana „matką sierot żydowskich” zmarła 25 listopada 1926 roku w Wiedniu w wyniku komplikacji po operacji związanej z usunięciem nowotworu. Jej pogrzeb zamienił się w żałobną manifestację krakowskich Żydów. Jest pochowana na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej

Czytaj więcej: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006

Zdjęcie: „Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007).