Erna Rosenstein

17 maja 1913 r. we Lwowie urodziła się Erna Rosenstein; malarka oraz poetka żydowskiego pochodzenia. Studentka Wiener Frauen Akademie (1932-1934) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1934-1936). Była związana ze środowiskiem Grupy Krakowskiej, szczególnie bliska artystyczna przyjaźń łączyła ją z Jonaszem Sternem. W okresie II wojny światowej przebywała w lwowskim getcie, następnie ukrywała się w Warszawie oraz Częstochowie. Po wojnie współtworzyła wraz z min. Tadeuszem Kantorem oraz Jonaszem Sternem odradzającą się Grupę Krakowską. W 1949 r. wyszła za mąż za Artura Sandauera i zamieszkała w Warszawie. Po wojnie opublikowała szereg tomików poezji oraz była niezwykle płodną malarką.


Zmarła 10 listopada 2004 r. w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

Fot. © Jacek Kucharczyk, dostępna w https://web.archive.org/web/20071008191529im_/http://www.usakowska-wolff.com/Images/erna.jpg

Czytaj więcej: https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/artysci/erna-rosenstein