Nagroda dla prof. B. Krasnowolskiego

9 kwietnia 2024 r. w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym 35 w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Klemensa Bąkowskiego, którą w tym roku otrzymał prof. Bogusław Krasnowolski, historyk sztuki i historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni wykładowca, współautor programu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz jego wieloletni wiceprezes. Wydział Towarzystwa przyznał nagrodę w uznaniu szczególnych zasług Profesora na niwie ochrony i konserwacji zabytków Krakowa. Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie reprezentowała przewodnicząca Zarządu Helena Jakubowicz oraz wiceprzewodniczący Tadeusz Jakubowicz.

Serdecznie gratulujemy Panu prof. Bogusławowi Krasnowolskiemu otrzymanej nagrody.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa już przechodzi do historii (tmhzk.krakow.pl)