Płyta poświęconą Żydom poległym w walkach o niepodległość Polski

Na Cmentarzu wojennym nr 387 w Krakowie, będącym integralną częścią krakowskiego cmentarza żydowskiego znajdującego się przy ul. Miodowej 55, dzięki wsparciu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zrekonstruowano płytę poświęconą ok. 324 żołnierzom Żydom poległym w walkach o niepodległość Polski. Płyta pierwotnie została uroczyście odsłonięta w niedzielą 14 listopada 1937 r., – zachęcamy do przeczytania załączonej relacji pochodzącej z Gazety Gminnej (25 XI 1937, nr 6) oraz Nowego Dziennika (15 XI 1937, nr 314) – jednak zaraz na początku wojny, Niemcy zniszczyli cmentarz oraz znajdujący się tam pomnik. Po wojnie płyty cmentarne ustawiono w innej części cmentarza i w 2021 r. przywrócono je na pierwotne miejsce.

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz cała społeczność krakowskich Żydów dziękują oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie za wsparcie, zaangażowanie oraz życzliwą pomoc.