Spotkanie chanukowe

Wczoraj, czyli 13 grudnia 2023 r., w gminnej synagodze Kupa odbyło się spotkanie chanukowe członków naszej Gminy oraz zaproszonych gości.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Zarządu Helena Jakubowicz, która przywitała wszystkich zgromadzonych a rabini Boaz Gadka, Boaz Pash oraz gabaj Kuba Lewinger zapalili siódmą świecę chanukową. Następnie głos zabrał Avihai Koch, który jest Izraelczykiem mieszkającym przy granicy z Gazą. W przedstawionej prezentacji multimedialnej opowiedział, jak wyglądał jego normalny dzień przed wybuchem wojny i skonfrontował to ze stanem obecnym. Warto podkreślić, że Avihai jest rolnikiem. Jego niezwykle ciekawa opowieść obfitowała w wiele nieznanych szczegółów licznie zgromadzonej publiczności. Na zakończenie tego wydarzenia miał miejsce tradycyjny poczęstunek.

Naszymi gośćmi specjalnymi byli wspomniani już rabin Boaz Pash i Avihai Koch, jak również mecenas Stanisław Kłys, Paweł Rogala oraz opiekunowie cmentarza żydowskiego w Bochni państwo Elżbieta i Szymon Bujakowie.