30.04.1959 r. odbyła się uroczystość przekazania Starej Synagogi.

30 kwietnia 1959 r. odbyła się uroczystość przekazania Starej Synagogi przez Kongregację Wyznania Mojżeszowego w Krakowie (obecnie Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie), Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa. Na jednym ze zdjęć widoczny jest Przewodniczący ówczesnej Kongregacji Maciej Jakubowicz.

Po utworzeniu getta w Podgórzu i przesiedleniu doń wszystkich mieszkających w Krakowie Żydów, zarząd nad synagogą przejął niemiecki Urząd Powierniczy. W Synagodze zorganizowano magazyn mundurowy a przedmioty o zastosowaniu liturgicznym zostały rozkradzione. Niestety magazyn nie przetrwał zbyt długo, bowiem w bliżej nieokreślonym roku został zlikwidowany a następnie celowo Synagoga Stara została pozbawiona sklepienia. Po wojnie synagogę prowizorycznie zabezpieczono. Jednak dopiero w 1956 r. podjęto decyzję o jej odbudowie i przeznaczeniu na muzeum. Kluczową postacią, mającą ogromny wpływ na restaurację budynku Synagogi była osoba dr-a Bolesława Drobnera (1883-1969) syna Romana i Anny z Fieschlerów. Działacza socjalistycznego, doktora chemii, kierownika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, pierwszego powojennego prezydenta Wrocławia (1945), posła na Sejm Ustawodawczy oraz Sejmu PRL I,II,III i IV kadencji a co najważniejsze w tym przypadku przewodniczącego Komisji Kultury Rady Narodowej Miasta Krakowa. Drobner zawsze wspierał rozwój kulturalny Krakowa. To z jego inicjatywy powstał Społeczny Fundusz Ochrony Zabytków Krakowa i Krakowski Dom Kultury. Muzeum Etnograficzne otrzymało nową siedzibę, wzniesiono nowy pawilon wystawowy dla Biura Wystaw Artystycznych. Zaprzyjaźniony z Piwnicą pod Baranami, pomógł w jej otwarciu i pierwszych latach działania.

W latach 1956-1959 Synagoga została odrestaurowana na podstawie projektów przygotowanych w krakowskim PKZ-ecie. Odrestaurowany budynek dawnej Synagogi przekazany został przez jego właściciela, Żydowską Gminę Wyznaniową w Krakowie, w użytkowanie Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa z przeznaczeniem na oddział poświęcony historii i kulturze Żydów.

Czytaj więcej: Ostoja Tradycji, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 107-109

Zdjęcia pochodzą z zasobu Muzeum Krakowa.