Estera Hadasa Broder (1900-1944)

20 marca 1900 r. w Krakowie urodziła się Estera Hadasa Broder córka Efroima Schindlera oraz Małki Lei z domu Gutwürth: nauczycielka, botaniczka.

W 1920 r. ukończyła krakowskie Gimnazjum św. Jacka a następnie podjęła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończyła w 1926 r. uzyskując stopień doktora filozofii w zakresie botaniki. Zaraz po studiach przeniosła się do Łodzi, gdzie uczyła biologii i geografii. Ponadto praktykowała w Gimnazjum Żeńskim Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi. W latach 1929–1930 zdała egzaminy naukowe przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich w zakresie botaniki z zoologią i geografii z geologią – specjalizując się w fizjologii rozwoju. Zaraz na początku wojny została wysiedlona z Łodzi i powróciła do Krakowa. Uczestniczyła w tajnym nauczaniu. W marcu 1941 r. trafiła do getta krakowskiego, a w 1943 r. do obozu w Płaszowie skąd przeniesiono ją do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

„Była doskonałym pedagogiem, oddanym młodzieży, lubiącym swój zawód, umiejącym zainteresować biologią uczennice, cenionym przez kolegów i przełożonych.”

Estera Hadasa Broder została zamordowana przez Niemców w Ravensbrück 26 listopada 1944 r.

Na podstawie/zdjęcie: Wiadomości Botaniczne 45(1/2).2001/49(1/2). 2005