Józef Michał Rosenblatt (1853-1917)

19 marca 1853 r. w Krakowie urodził się Józef Michał Rosenblatt syn Joachima i Karoliny z domu Einblid; adwokat, prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie, a następnie prawo na UJ. W 1876 r. uzyskał doktorat z zakresu prawa. Stypendium rządowe umożliwiło mu uczestnictwo w wykładach i seminariach w Berlinie, Lipsku i Monachium. Po powrocie do Krakowa w 1877 r. uzyskał habilitację i rozpoczął pracę naukową oraz dydaktyczną z zakresu prawa karnego i procesu karnego na UJ. W 1884 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1893 r. profesora zwyczajnego. Latach 1877-1882 praktykował w biurze adwokackim, przeważnie jako obrońca w sprawach karnych. Opublikował wiele cenionych prac naukowych min. w: „Czasopiśmie Prawniczym i Ekonomicznym”, lwowskim „Prawniku”, „Przeglądzie Sądowym”, „Gazecie Sądowej Warszawskiej”, a także w czasopismach naukowych niemieckich i austriackich; do bardziej znanych jego prac należą: Wykład powszechnego austriackiego prawa karnego (Kraków 1884), Czarownica powołana – przyczynek do historii spraw przeciw czarownicom w Polsce (Warszawa 1882). Pisał też prace o charakterze popularnym, m.in. Rzecz o pojedynku (Lwów 1878). Był członkiem Komisji Prawniczej w Radzie Miasta Krakowa. Pracował w wielu komisjach, min. w Komisji Gruntowej, Statutowej, Tramwajowej i Wodociągowej. Był również przewodniczącym kuratorium Zakładu dla Kształcenia Izraelickich Rzemieślników w Zawodzie Stolarskim i Ślusarskim. Postanowieniem cesarza z dnia 26 kwietnia 1913 r. nadano mu Order Żelaznej Korony III Klasy.

Józef Michał Rosenblatt zmarł w 31 maja 1917 r. w Baden i jest pochowany na nowym cmentarzu żydowskim w Krakowie.

Czytaj więcej: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006 oraz http://www.oshkzk.historyczny.uj.edu.pl/komisja-archiwalna/-/journal_content/56_INSTANCE_J4mkJTygjkJQ/139142148/140755341