Leon Feiner (1885-1945)

22 lutego 1945 r., w Lublinie zmarł Leon Feiner syn Chaima (ur. 1885 albo 1886 r. w Krakowie albo Podgórzu)

Leon Feiner studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1910 r. Już w okresie studenckim angażował się politycznie – początkowo działał w Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, potem współtworzył Żydowską Partię Socjalno-Demokratyczną. W tym czasie był również redaktorem organu tego stronnictwa „Der Socjaldemokrat” i tygodnika „Nowe Życie”. W okresie międzywojennym kierował strukturami BUNDU, występując w jako obrońca w procesach politycznych. W oparciu o fałszywe oskarżenia był więziony w Berezie Kartuskiej. W latach 1938–1939 był radnym miejskim. Feiner był założycielem Towarzystwa „Krakowski Teatr Żydowski” jak również propagował rozwój sportu wśród młodzieży żydowskiej, będąc szefem żydowskiej organizacji sportowej „Jutrzenka”. Po agresji Niemiec i ZSRS na Polskę, znalazł się na terenie okupacji sowieckiej. Aresztowany przez NKWD podczas próby przekroczenia granicy z Litwą, osadzony w więzieniu w Lidzie. Po ataku III Rzeszy na ZSRS w czerwcu 1941 r., udało mu się zbiec z więzienia w czasie wycofywania się sowietów z miasta. Przyjechał do Warszawy, gdzie zamieszkał poza gettem, po stronie „aryjskiej”, posługiwał się nazwiskiem Mikołaj Lasocki. W 1942 r., nawiązał kontakt m.in. z Henrykiem Wolińskim – szefem Referatu Żydowskiego w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej oraz z wyjeżdżającym do Londynu kurierem Janem Karskim, którego wprowadził na teren getta warszawskiego. Od stycznia 1943 r., pełnił funkcje wiceprezesa Żegoty, od sierpnia 1944 r., do stycznia 1945 r., był jej prezesem.

Zmarł na chorobę nowotworową. Pochowany jest na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej.

Czytaj więcej: https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/2565-feiner-leon

Fotografia pochodzi ze strony sprawiedliwi.org.pl