Zygmunt Grünberg (1896-1945)

1 lutego 1896 r. w Krakowie urodził się architekt Zygmunt Grünberg twórca wielu znakomitych funkcjonalistycznych projektów architektury mieszkaniowej w latach 30. XX wieku. Po klęsce wrześniowej kontynuował swoją pracę, ale już w bardzo ograniczonym zakresie realizując wcześniej rozpoczęte projekty. Jego droga, jest bardzo charakterystyczna i typowa dla krakowskich Żydów – getto a następnie obóz w Płaszowie. Nazwisko architekta często pojawia się w opracowaniach dotyczących historii obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Na polecenie komendanta obozu, Grünberg pełnił funkcję głównego inżyniera bauleitungu – kierownictwa budowy obozu. Obarczony dramatyczną odpowiedzialnością za budowę, maltretowany przez komendanta Amona Götha, uchronił od śmierci wielu współpracowników i współwięźniów. Z Płaszowa został wyprowadzony wraz z rodziną w ostatnim transporcie do KL Auschwitz-Birkenau, skąd wysłano go do obozu Flossenbürg.

Do najważniejszych jego prac zaliczyć należy Kamienice przy ul: Augustiańskiej 18, Nowowiejskiej 8, Smolki 10, 12a, 12b, Józefitów 5, 7, Sienkiewicza 3b, Kościuszki 50, Syrokomli 14, Krasińskiego 4, Słowackiego 33, 35, 43, Stachowicza 12, Lea 6a, Długiej 86, Krowoderskiej 65a, Lenartowicza 19, Smoczej 4a, Pomorskiej 8, Kolberga 10, 12, Metalowców 5, Krakowskiej 21, Szymanowskiego 12, Sarego 17, Mazowieckiej 5a, Łazarza 11, Chopina 14, Spokojnej 24

Zygmunt Grünberg został zamordowany 5 maja 1945 r. w obozie Mathausen-Gusen

Zdjęcie pochodzi z zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.