XXVI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim.

17 stycznia 2023 r. o godz. 18, w synagodze Tempel odbyły się uroczystości związane XXVI Dniem Judaizmu w Kościele Katolickim.

Na wstępie gości powitali: Tadeusz Jakubowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie), bp. Grzegorz Chrząszcz (Kościół rzymskokatolicki) oraz dr Jakub Drath (Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”). Następnie głos zabrała dr Anna Jakimyszyn-Gadocha wygłaszając wykład „Synagoga Tempel i jej znaczenie w historii Krakowa”.

Hasło tegorocznych obchodów to fragment z Księgi Wyjścia: „Przejście Pana: Dziś wychodzicie (Wj 13, 4)”, który w języku hebrajskim wygłosił Kuba Lewinger (gabaj krakowskich synagog), a w języku polskim ks. Mateusz Wójcik. Następnie odczytano Psalm 114, który ze strony żydowskiej skomentował Kuba Lewinger, natomiast ze strony chrześcijańskiej dr Jakub Bluj OP. Na zakończenie modlitwę wiernych odmówili ks. prof. Łukasz Kamykowski, Aneta Kozak oraz Michał Wolak

Całą uroczystość uświetnił śpiewem Jakub Antosz-Rekucki.

Dzień Judaizmu w Polsce istnieje od 1997 r. Ustanowiła go Konferencja Episkopatu Polski, wyznaczając datę na 17 stycznia, czyli dzień przed katolickim tygodniem modlitw o jedność chrześcijan.

Dziękujemy, że jesteście z nami.