Chrześcijanie wobec Żydów…

Nakładem wydawnictwa WAM ukazuje się właśnie książka abp. Grzegorza Rysia “Chrześcijanie wobec Żydów. Od Jezusa po inkwizycję. XV wieków trudnych relacji”. To niezwykła próba ukazania stosunku chrześcijan do Żydów w starożytności i wiekach średnich, zatem w okresie budowania tożsamości zarówno Kościoła, jak i judaizmu rabinicznego.
18 stycznia br., w warszawskim muzeum POLIN odbędzie się spotkanie premierowe z udziałem abp. Grzegorza Rysia, Mariana Turskiego i Marka Zająca, na które serdecznie zapraszamy.