Żydowska Organizacja Bojowa

22 grudnia 1942 roku w godzinach porannych Żydowska Organizacja Bojowa oraz Gwardia Ludowa przyozdobiły polskimi flagami most Dębnicki, również w ramach tej samej akcji na miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki złożono wieniec z napisem „Na coś przysięgał, my wykonamy”. Wtedy też bojownicy próbowali dokonać nieudanych zamachów na kawiarnie Bisantz (róg Dunajewskiego i Karmelickiej) oraz kino Scala (obecnie teatr Bagatela). Jednak pełnym sukcesem zakończył się zamach na kawiarnię „Cyganeria” znajdującą się przy ulicy Szpitalnej 38 w Krakowie, w której w okresie okupacji mogli przebywać wyłącznie Niemcy. Zgodnie z większością opracowań należy wspomnieć, iż w wyniku ataku zginęło 11 Niemców a 13 zostało rannych. Jednak źródła z epoki wskazują, iż śmierć mogło ponieść 2 Niemców, których ciała następnie przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Jest to temat, który wymaga jeszcze pogłębionych badań, gdyż opracowania z okresu PRL-u, z przyczyn politycznych, nie mogą być obiektywne.

Duża część bojowników oraz osób, którzy im pomagały wpadała w ręce Niemców w wyniku donosu dwóch żydowskich kapusiów Juliana Appla oraz Natana Weissmanna (Weitzmana).

Do najważniejszych działczek i działaczy powstałej w połowie 1942 roku Bojowej Organizacji Żydowskiej Młodzieży Chalucowej w Krakowie zaliczyć należy: Aharona (Dolek) Libeskinda (1912-24 XII 1942), Miriam Libeskind, Poldka Wassermana (2 II 1924-12 V 2020), Szymona i Gusty Drängerów, Szoszana Dränger, Abrahama Laban Leibowicza, Moniek Eisenstein.

Tekst przysięgi krakowskich bojowników:

„Przysięgam Bojowej Organizacji na wszystko, co mi najdroższe, a przede wszystkim na cześć i honor ginącego Żyda polskiego, że będę walczył wszelką dostępną mi bronią do ostatniej chwili z największym wrogiem narodu żydowskiego i całej ludzkości, z Niemcami Narodowo-Socjalistycznymi i ich sprzymierzeńcami. Chcę pomścić niewinną śmierć milionów dzieci, matek, ojców i starców żydowskich. Chcę dumnie wznieść sztandar wolności i ducha żydowskiego, by własną krwią wywalczyć jasną i niepodległą przyszłość narodu żydowskiego. Chcę walczyć o sprawiedliwość na świecie i wolne prawo dla wszystkich tych, co je pragną, u boku tych, co o jej wprowadzenie współwalczyć będą. Przysięgam, że będę wiernie służyć sprawie, poddam się bez jakichkolwiek zastrzeżeń dyscyplinie i wszystkie swe osobiste pragnienia i cele podporządkuję wspólnemu dobru. Przysięgam, że bratem mi będzie ten, kto stanie ze mną ramię w ramię do wspólnej walki z wrogiem, a zdradę wspólnych ideałów przypieczętuje śmierć odstępcy. Przysięgam, że wytrwam do ostatka, nie cofnę się przed żadnym trudem ani przed śmiercią”

Był to w okresie szczytu okupacji akt niebywałego heroizmu i desperacji!

Czytaj więcej:

Alicja Jarkowska-Natkaniec, Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie, Kraków 2018
Katarzyna Zimmerer, Kronika zamordowanego świata. Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej, Kraków 2017

Fotografie przedstawiają

  1. Aharon (Dolek) Libeskind (wł. Ghetto Fighters’ House Museum).
  2. Poldek Wasserman (wł. Ghetto Fighters’ House Museum).
  3. Abraham „Laban” Leibowicz (wł. Ghetto Fighters’ House Museum).
  4. Moniek Eisenstein (wł. Ghetto Fighters’ House Museum)
  5. Gusta Dränger (Justyna) i Miriam Liebeskind (wł. Muzeum Krakowa).
  6. Grupowe zdjęcie przedstawiające członków Żydowskiej Organizacji Bojowej w Krakowie (wł. Muzeum Krakowa).
  7. Jak również błędnie opisaną tablicę znajdującą się na kamienicy, w którym znajdowała się kawiarnia cyganeria,
  8. Zdjęcie całej kamienicy przy ul. Szpitalnej 38
  9. Tablicę znajdującą się na fasadzie budynku przy ul. Skawińskiej 2.