Życzenia na Rosz Haszana

Z okazji zbilżającego się nowego roku pragniemy złożyć wszystkim naszym żydowskim i nieżydowskim przyjaciołom, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności a także spokoju. Oby ten rok był dla nas lepszy niż poprzedni, obyśmy częściej mogli się spotykać a także abyśmy zostali zapisani w Księdze Życia na kolejny rok.

Szana towa u’metuka!