Amalia Krieger (1846-1928)

21 września 1928 r. zmarła Amalia Krieger urodziła się w 1846 r. jedna z pierwszych krakowskich fotografek (niestety nie znamy jej dokładnej daty urodzin): „znana w szerokich kołach artystycznych i obywatelskich nie tylko miasta Krakowa, ale i w całej Polsce i cieszyła się z powodu swych zalet charakteru i wykształcenia artystycznego powszechną sympatią” (Nowy Dziennik 1928, nr 260, z 27 IX, s. 9). Zawodu fotografa wyuczyła się z pewnością w zakładzie ojca, a po jego śmierci kontynuowała jego dzieło wspólnie z bratem Natanem. W 1903 r. zakład pozostał w rękach Amalii i funkcjonował nieprzerwanie aż do 1926 r. To dzięki niej zostało ocalone dziedzictwo rodzinne, a zarazem unikatowa kolekcja fotografii dokumentująca dzieje miasta. Tuż przed śmiercią, w 1926 r., Amalia zdecydowała się na likwidację zakładu. Wówczas wielotysięczny zbiór szklanych klisz oraz wyposażenie pracowni przekazała Gminie m. Krakowa. Dodatkowo powołała do życia fundację im. Ignacego, Natana, Amalii Kriegerów, której celem było „należyte przechowywanie klisz dawnych zabytków krakowskich, ich reprodukowanie i spożytkowanie dla celów naukowych, oraz wykształcenia fotografów fachowych do zdejmowania fotograficznego dawnych zabytków, pamiątek i dzieł sztuki”. Decyzją władz miejskich cenny dar Amalii został umieszczony w Muzeum Przemysłowym im. Dr. Adriana Baranieckiego. Po jego likwidacji w 1950 r., zostały przejęte przez Akademię Sztuk Pięknych. W 1967 r. władze ASP zdecydowały o przekazaniu całej kolekcji klisz szklanych do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dzięki decyzji Amalii możemy cieszyć się tym skarbem do dziś.

Zdjęcie pochodzi z zasobu Muzeum Krakowa.