80. rocznica zagłady Żydów z getta w Grybowie

21 sierpnia 2022 r., w Białej Niżnej odbyły się uroczystości zorganizowane przy mogile Żydów zamordowanych podczas likwidacji grybowskiego getta. W uroczystościach brali udział przedstawiciele lokalnej społeczności oraz potomkowie grybowskich Żydów. Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie reprezentowała delegacja z Tadeuszem Jakubowiczem na czele.

Organizatorem spotkania było stowarzyszenie Saga Grybów

20 sierpnia 1942 r. Niemcy zlikwidowali grybowskie getto. Po selekcji około 300-360 chorych i starców, którzy nie byli zdolni do pieszej podróży, rozstrzelali w pobliżu klasztoru w Białej Niżnej. Pozostałych ludzi zapędzili pieszo do getta w Nowym Sączu.