Juliusz Madritsch (1906-1984)

4 sierpnia 1906 r. w Wiedniu urodził się Juliusz Madritsch: wiedeński biznesmen prowadzący działalność podczas wojny w Krakowie. Uhonorowany w 1964 r. jako Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez Instytut Jad Waszem.

Wiosną 1940 r. Madritsch przyjechał do Krakowa, aby uniknąć wstąpienia do niemieckich sił zbrojnych gdzie otworzył szwalnię zatrudniając ok. 800 osób. Od samego początku cechował się „ludzkim podejściem do Żydów” co w tamtych czasach było bardzo rzadkie pośród mu podobnych przedsiębiorców, którzy usiłowali wszelkimi dostępnymi metodami się wzbogacić. Zapewniał swoim pracownikom godziwe warunki żywieniowe jak również dobre – na miarę tamtych czasów – warunki pracy. Tuż przed likwidacją krakowskiego getta w marcu 1943 roku Madritsch wraz z Oswaldem Bosko zatrudnili wielu Żydów, chcąc tym samym uchronić ich przed śmiercią. Dzieci przekazano na przechowanie do polskich rodzin niezdolne do pracy przebywały w tym czasie w polskich domach. Wielu z nich przeżyło Zagładę!

„W listopadzie 1944 r. Madritsch został aresztowany i umieszczony w więzieniu Montelupich w Krakowie, zaś później przewieziony do Berlina. Cudem udało mu się po 12 dniach opuścić więzienie. Za swoją odważną pomoc nigdy nie oczekiwał finansowej rekompensaty. Nawet maszyny do szycia, które udało mu się przetransportować pod koniec 1944 r. do Wiednia, próbował po zakończeniu wojny zwrócić organizacji Joint jako własność żydowską – prawdopodobnie jeden z pierwszych przypadków restytucji w ogóle.”

Juliusz Madritsch jest niestety dość rzadkim przykładem, iż można było pozostać przyzwoitym człowiekiem w czasie wojny

Czytaj artykuł w tygodniku POLITYKA pt. Julius Madritsch, austriacki Schindler

Juliusz Madritsch zmarł 11 czerwca 1984 r. Został pochowany w Zentralfriedhof w Wiedniu.