Dzień Pamięci o Żydowskiej Społeczności Dębicy

Dzisiaj, tj. 21.07.2022 r. delegacja Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie z Tadeuszem Jakubowiczem na czele, uczestniczyła w obchodach Dnia Pamięci o Żydowskiej Społeczności Dębicy, podczas którego odsłonięto mogiłę wyremontowaną przez Instytut Pamięci Narodowej

Organizatorom oraz uczestnikom bardzo dziękujemy.

W dniach 21-25 lipca 1942 r. w Dębicy Niemcy przeprowadzili likwidację tamtejszego getta. Akcja przebiegała według schematu, jaki Niemcy realizowali z wielką skrupulatnością, zatem „kilka dni wcześniej zebrano od ludności dokumenty, które złożono na Gestapo do podbicia. W dzień rozpoczęcia pierwszej likwidacji mieszkańców getta zwrócono im ostemplowane dokumenty. Wszyscy, którzy ich nie otrzymali, zmuszeni byli udać się na punkt zbiorczy, czyli na tzw. Księżą Łąkę. Tam dokonano selekcji. Zgromadzonych Żydów zmuszono do przejścia przed ustawionymi w szpaler SS-manami, którzy osoby uznane przez siebie za stare i chore odsyłali do podstawionych ciężarówek. Wszystkich wyselekcjonowanych zamordowano następnie w lesie koło Wolicy (obecnie część Dębicy). Dane dotyczące liczby ofiar wahają się od 180-600 ludzi, również w samym mieście zamordowano wiele osób. Zastrzelono także kilku funkcjonariuszy OD, którzy, chcąc ratować członków swoich rodzin nieposiadających zezwolenia na pozostanie w getcie, sfałszowali dane, podając własne siostry za żony, a młodsze rodzeństwo za swoje dzieci.”

Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, Rzeszów 2014, s. 302-303.