Arnold Chaim de Porada Rapaport (1840-1907)

15 lipca 1840 r. w Tarnowie urodził się Arnold Chaim de Porada Rapaport syn Dawida i Karoliny zd. Herz: radny miasta Krakowa w latach 1872-1881, poseł na Sejm Krajowy (1876-1907) i do Rady Państwa (1879-1907), prezes Towarzystwa Opieki nad Zaniedbanymi Chłopcami Starozakonnymi w Krakowie, fundator szkoły rzemieślniczej dla młodzieży żydowskiej w Krakowie, przewodniczący Komitetu Pomocy dla Ubogiej Ludności Żydowskiej w Galicji. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. Adwokat, przemysłowiec, finansista oraz filantrop.

Absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1858) i Wydziału Prawa UJ (1862). Doktorat obronił w 1863 r. Pracował jako adwokat od 1870 roku w Krakowie i Wiedniu. Członek rad nadzorczych Galicyjskiego Zakładu Kredytowego Ziemskiego i Galicyjskiego Towarzystwa Parcelacji i Budowy oraz Galicyjskiego Banku dla Handlu i Przemysłu w Krakowie, współorganizator Banku Krajowego w Galicji, doradca prawny i finansowym Länderbank oraz założyciel kopalni węgla kamiennego w Brzeszczu.

Rapaport był autorem licznych broszur oraz współpracownikiem krakowskiego „Kraju”, „Czasu” oraz wiedeńskiej „Neue Freie Presse”. Uchodził za zwolennika pojednania oraz współpracy Polaków i Żydów. Był współtwórcą koncepcji poparcia polskich autonomistów przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie podczas pierwszych bezpośrednich wyborów do Rady Państwa oraz autorem wniosku złożonego w 1900 r. w Radzie Państwa postulującego uspławnienie Wisły i rozbudowy galicyjskich połączeń kolejowych. Cieszył się na „salonach” wielkim poważaniem i popularnością, którą wykorzystywał także dla obrony interesów ludności żydowskiej, tak gospodarczych jaki i politycznych. Angażował się min. w zwalczanie propagandy o tzw. mordach rytualnych, uczestniczył w kampanii przeciw fali pogromów w Rosji. W uznaniu zasług otrzymał szlachectwo z przydomkiem „Porada”.

Arnold Chaim de Porada Rapaport zmarł 14 lutego 1907 r. we Wiedniu i jest pochowany na żydowskiej części wiedeńskiego cmentarza Zentralfriedhof. W swoim testamencie zapisał 400 tys. koron na rzecz biednych Żydów w Galicji oraz 200 tys. koron dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Czytaj więcej: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006 oraz Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich.

Foto: Nowości Ilustrowane 23 lutego 1907 nr 8, s. 17 (źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa).