Sara Schenirer (1883-1935)

3 lipca 1883 roku w Krakowie urodziła się Sara Schenirer córka Becalela i Róży zd. Lach: działaczka oświatowa i społeczna, twórczyni systemu szkół Bajs Jakow.

Dorastała – jak pisze Sean Martin – w głębokim przywiązaniu do religii, choć marzyła także o świeckim wykształceniu – niedostępnym jednak w tym czasie dla Żydówki. Ponieważ nie miał możliwości pogłębienia wiedzy z przedmiotów świeckich, została słuchaczką wykładów prowadzonych po polsku, organizowanych przez polskie działaczki oświatowe. Pod wpływem rabina Flescha, którego spotkała w Wiedniu w Krakowie założyła w 1917 roku szkołę dla dziewcząt, przy ul. Św. Katarzyny 1, która z biegiem lat szybko się rozrastała. Pomimo tego, że działalność szkoły była sprzeczna z rolą kobiety w tradycyjnych rodzinach żydowskich, uzyskała wielkie wsparcie w środowisku. Do jednych z najznamienitszych zaliczyć trzeba senatora Mojżesza Deutschera. Parę lat później, widząc, że brakuje kobiet żydowskich mogących uczyć dziewczynki, założyła przy ul. Św. Stanisława 10, seminarium nauczycielskie, które w 1937 roku kształciło 120 studentek!

Jej działalność zyskała wielu naśladowców, gdyż już w 1937 roku powstało ok. 250 szkół Bajs Jakow, które kształciły dziewczynki na całym świecie. Ze względu na swoją pionierską rolę w nauczaniu została nazwana Matką Izraela.

Sara Schenirer zmarła 1 marca 1935 roku w Krakowie. Została pochowana na nowym cmentarzu żydowskim w Podgórzu. W roku 2004 na cmentarzu umieszczono upamiętniającą ją symboliczną macewę.