Walne Zebranie GWŻ w Krakowie.

26 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, które wyłoniło nowe władze oraz podsumowało minione cztery lata.
Uprzejmie informujemy, w skład nowego Zarządu Gminy weszli:

Helena Jakubowicz – Przewodnicząca Zarządu
Tadeusz Jakubowicz – Wiceprzewodniczący Zarządu
Bolesław Jagodski – Sekretarz Zarządu
Aleksander Opoczyński – Skarbnik
Magdalena Jenner – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej:

Dariusz Budziakowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radosław Onyszkiewicz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Tomasz Szymański – Członek Komisji Rewizyjnej

W skład Sądu Polubownego:

Flavio Cardone – Przewodniczący Sądu Polubownego
Samuel Dybek – Sekretarz Sądu Polubownego
Kuba Lewinger – Członek Sądu Polubownego

Gratulujemy!