Jan Sznajd (1930-1990)

21 czerwca 1930 r. w Krakowie urodził się Jan Sznajd syn Arnolda; profesor medycyny UJ, twórca pierwszej nowoczesnej jednostki naukowej zajmującej się diagnostyką laboratoryjną i chemią kliniczną.

Zaraz po agresji niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. rodzina Sznajdów wyjeżdża do Lwowa. Jednakże i tam nie odnajduje na dłużej spokoju, w wyniku prześladowań polskiej inteligencji przez władze sowieckie, zostaje zesłana na Syberię. Paradoks dziejowy polegał na tym, iż gdyby nie owa hekatomba zesłania, zapewne rodzina Sznajdów nie przeżyłaby wojny. Po jej zakończeniu wracają do Krakowa, gdzie Jan kończy liceum (w Kraju Krasnojarskim ukończył szkołę podstawową w języku rosyjskim), a w 1948 r. rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim UJ, które kończy w 1953 r. Trzy lata później zostaje starszym asystentem w III Klinice Chorób Wewnętrznych kierowanej przez „Doktora Twardego”, czyli m.in. Juliana Aleksandrowicza, gdzie zorganizował pracownię biochemiczną nosząca nazwę Pracowni Enzymologii Klinicznej, która zajmowała się diagnostyką białaczki. Jego kariera naukowa przebiega w modelowy sposób. W 1967 r. uzyskuje stopień doktora nauk medycznych, 1970 r. stopień doktora habilitowanego, 1971 r. obejmuje stanowisko docenta, 1977 r. otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. zostaje mianowany profesorem zwyczajnym. Jan Sznajd pełnił, ponadto różne funkcje: był członkiem Krajowego Zespołu Specjalistycznego m.in. Diagnostyki Laboratoryjnej, specjalistą wojewódzkim i regionalnym w tej dziedzinie, przewodniczącym Zespołu Badań nad Ochroną Zdrowia w Przemyśle, członkiem Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, prorektorem Akademii Medycznej w Krakowie czy też redaktorem „Przeglądu Lekarskiego”. Spod „jego ręki” wyszło 17 doktoratów oraz 2 habilitacje, a w jego klinice 64 osoby uzyskały specjalizację.

Jan Sznajd zmarł 12 października 1990 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Katedry Historii Medycyny UJ, Foto-Studio Konaszewska-Pyla. Czytaj więcej: Jolanta Jaworek, Jan Sznajd (1930-1990), [W:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014