Uroczystości w Zblitowskiej Górze

17 czerwca 2022 roku w samo południe w Miejscu Pamięci „Buczyna” w Zbylitowskiej Górze odbyła się uroczystość upamiętniająca zagładę tarnowskich Żydów. Podczas wystąpienia reprezentujący krakowską Gminę Wyznaniową Żydowską Przewodniczący Zarządu Tadeusz Jakubowicz powiedział między innymi :

80 lat temu, okupanci zgotowali Żydom okrutny los. Czy ci ludzie byli źli? Nie. Po prostu byli Żydami.

W uroczystości wziął udział również Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał, który odczytał list Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego. Gminę Tarnów reprezentował Adam Ryba. Uroczystości prowadził Adam Bartosz

W czerwcu 1942 roku w tarnowskim getcie mieszkało ok. 40 tys. Żydów. Getto zostało zlikwidowane w pięciu etapach:

11-18 czerwca 1942 roku – w tych dniach do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono z Tarnowa ok. 8 tys. Żydów w trzech transportach. Wszystkich uznanych z niezdolnych do podróży (starców, chorych, kalekich i matki z małymi dziećmi), ogółem ok. od 8-10 tys. ludzi, zamordowano w lesie zwanym Buczyna pod Zblitowską Górą oraz lasach Skrzyszowskich. Zatem podczas tej akacji zamordowano na miejscu lub wywieziono do Bełżca ok. 16-18 tys. Żydów.

12-13 wrześniu 1942 roku – wywieziono wówczas do Bełżca ok. 3 tys. Żydów. Ponadto w wyniku prześladowań osób bez właściwych dokumentów zamordowano wtedy bliżej nieokreśloną ilość Żydów. Elżbieta Rączy pisze w swojej pracy, iż mogło to być nawet 5 tys. osób.

15 listopada 1942 roku – wywieziono wówczas ok. 2,5-3,5 tys. Żydów do Bełżca

2 września 1943 roku – nastąpiła ostateczna likwidacja getta w Tarnowie. Około 5 tys. osób wywieziono do KL Auschwitz, natomiast 2-3 tys., do obozu w Płaszowie, 500 osób zamordowano na miejscu. Pozostawiono przy życiu zaledwie 300 osób jako grupę oczyszczającą.

9 lutego 1944 roku Niemcy ogłosili Tarnów miastem „wolnym od Żydów”, wysyłając pozostałych przy życiu Żydów do obozu w Płaszowie. Tym samym przestał istnieć liczący w 1939 roku ok. 25 tys. mieszkańców żydowski Tarnów.