Jonatan Warschauer (1829-1888)

2 marca 1820 roku w Krakowie urodził się Jonatan Warschauer; lekarz, społecznik.

Absolwent Gimnazjum św. Anny. Ukończył w 1843 roku Wydział Lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie prowadził samodzielną praktykę lekarską. Publikował w „Tygodniku Lekarskim”, „Pamiętniku Lekarskim Warszawskim”, „Przeglądzie Lekarskim” oraz „Roczniku Towarzystwa Lekarzy Polskich w Paryżu”. Jako gorący orędownik niepodległości Polski oraz asymilacji polskich Żydów, wsparł Powstanie Krakowie, za co był więziony. Autor broszury „O spolszczeniu Żydów galicyjskich” wydanej w 1882 roku. W latach 1866–1888 zasiadał w Radzie Miasta Krakowa. W uznaniu dla zasług Jonatana Warschauera, w 1909 roku nazwano jego imieniem dotychczasową ulice Ubogich.

Jonatan Warschauer zmarł 10 listopada 1888 roku w Krakowie i jest pochowany na nowym cmentarzu żydowskim.

Portret Jonatana Warschauera z albumu Józefa Majera autorstwa Szymona Balicera, pochodzi ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności.

Czytaj więcej: http://www.oshkzk.historyczny.uj.edu.pl/