Jakub Judakiewicz (1858-1925)

2 marca 1858 roku w Krakowie urodził się Jakub Judakiewicz syn Julian i Blima Reizla zd. Hauser: radny miasta Krakowa (1902-1925) z ramienia Rady członek komisji wyborczej podczas wyborów uzupełniających do Rady Państwa (1906) i Sejmu Krajowego (1913). Sygnatariusz odezwy z 1911 roku Krakowskiego Stowarzyszenia Kupców domagającej się zwolnienia kupców żydowskich od przymusowego spoczynku niedzielnego jak również sygnatariusz odezwy Żydów polskich w sierpniu 1914 roku, popierającej polskie dążenia niepodległościowe. W latach 1885-1886 członek zarządu Stowarzyszenia ku Wsparciu Żydowskich Uczniów Szkół Średnich „Samopomoc”, członek wspierający działalność komitetu powołanego z inicjatywy J. Warschauera, mającego na celu prowadzenie bezpłatnej kuchni w okresie zimowym przełomu lat 1887-1888 dla ubogich dzieci uczęszczających do szkół publicznych na Kazimierzu i w Dajworze oraz szkoły religijnej „Talmud Tora”. Członek wydziału ściślejszego Komitetu Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie rady zawiadowczej i komitetu wykonawczego Polskiego Banku Gwarancyjnego SA w Krakowie.

Jakub Judakiewicz zmarł 31 maja 1925 roku w Krakowie i jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej.

Foto: K. Rolle, Kraków. Rozszerzenie granic 1909-1915, Kraków 1931, s. 109.

Czytaj więcej: http://www.oshkzk.historyczny.uj.edu.pl/