Bernard Liban (1848-1916)

9 lutego 1848 roku w Podgórzu (obecnie dzielnica Krakowa) urodził się Bernard Liban syn Judela i Racheli Bramberg. Ukończył Szkołę Realną przy Instytucie Technicznym w Krakowie. Będąc jeszcze uczniem brał udział w Powstaniu Styczniowym, za co spotkały go surowe represje, w efekcie których został czasowo relegowany ze szkoły. W latach 80. XIX wieku prowadził fabrykę „Bernard Liban – Wyrób Gipsu Wszelkiego Rodzaju”, fabrykę Portland Cementu w Bonarce. W 1903 roku założył fabrykę Produktów Chemicznych w Borku Fałęckim, którą przekształcono w 1912 roku w jedną z pierwszych spółek akcyjnych w rejonie Krakowa. Niemal równolegle założył Pierwszą Galicyjską Fabrykę Sody Amoniakalnej w Podgórzu, która w 1909 roku została przejęta przez Austriackie zakłady Solvay. Przez wiele lat pełnił funkcję radnego miasta Podgórza, zasiadał również w Wydziale Powiatowym Wieliczki oraz w Wydziale Kasy Oszczędności Miasta Podgórza, był radcą Izby Handlowej i Przemysłowej w Krakowie oraz przewodniczącym komitetu zarządzającego zakładu kształcenia personelu dla fabryk ceramicznych. Zasiadał także w krajowej Radzie Kolejowej Galicji.

Bernard Liban zmarł 23 maja 1916 roku w Krakowie i został pochowany na cmentarzu gminy żydowskiej w Podgórzu.

Czytaj więcej: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006

Zdjęcie pochodzi z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.