Podziękowanie

Zarząd Gminy Żydowskiej wraz z całą społecznością chce podziękować fundacji „Dla Niepodległej” za zaangażowanie podczas prowadzenia prac w miejscowości Kozie Górki (Niepołomice) przy remoncie i konserwacji pomnika pamięci zamordowanych Żydów.

Równocześnie chcemy podziękować Wszystkim tym, którzy w tym przedsięwzięciu brali udział.