Spotkanie z Marianem Turskim

7 października br., o godz. 19, Marian Turski dał wykład „O obojętności w czasach w jakich żyjemy”, który odbył się w Klubie Adwokatów, przy ul. Sławkowskiej 1.

Jednym z zaproszonych gości był Przewodniczący GWŻ Tadeusz Jakubowicz.

Ponadto należy podkreślić, iż Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwałą z dnia 4 lutego 2020 r. uhonorowało Mariana Turskiego odznaką „Adwokatura Zasłużonym” za wyznawanie wartości bliskich Adwokaturze. Za „bycie sumieniem społecznym”, które wzywa wszystkich do czujności i odpowiedzialności za losy świata oraz za zachowanie wzorców człowieczeństwa w każdym, nawet najtrudniejszym czasie.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie z Marianem Turskim

Zdjęcie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości krakowskiej adwokatury.