Adolf Gross (1862-1936)

26 lipca 1862 roku w Krakowie urodził się mecenas Adolf Gross syn Mojżesza Dawida i Sary Goldy z d. Mendelsohn: poseł do Rady Państwa (1907-1918), radny miasta Krakowa (1902-1931) członek prezydium Zjednoczonego Komitetu Żydowskiego dla Ochrony Ludności Żydowskiej (1918) oraz Polskiego Stronnictwa Demokratycznego, współzałożyciel (1906) i działacz Stronnictwa Niezawisłych Żydów, wiceprzewodniczący Komitetu Pomocy dla Ofiar Pogromów na Ukrainie (1920), członek-założyciel krakowskiego oddziału Unii Narodowo-Państwowej (1922).

Adolf Gross  był absolwentem Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1880) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1888). Przyjaźnił się z Ignacym Daszyńskim oraz Odo Bujwidem z którym działał na rzecz emancypacji kobiet. Wespół z Wilhelmem Feldmanem założył socjalistyczny „Dziennik Poranny” a sam publikował w „Naprzodzie” oraz „Nowej Reformie”. W sierpniu 1914 roku był sygnatariuszem patriotycznej deklaracji Żydów krakowskich.

Przy ulicy Smoczej 10 na kamienicy zbudowanej z inicjatywy Grossa znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona jego pamięci.

Adolf Gross zmarł 28 grudnia 1936 roku w Krakowie i jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej.

Czytaj więcej: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006 oraz Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich.

Zdjęcie pochodzi z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.