Ferdynand Liebling

20 maja 1877 roku w Krakowie urodził się architekt Ferdynand Liebling, absolwent Szkoły Przemysłowej w Krakowie (1892-1896). W roku akademickim 1903/1904 pracował jako asystent na Wydziale Budownictwa w krakowskiej Szkole Przemysłowej. Do jego najważniejszych prac zaliczyć należy kamienice przy ul. Starowiślnej 32, Wielopole 9, Dietla 25, 27, rozbudowa szpitala żydowskiego przy ul. Skawińskiej 8 oraz wspólnie z Jozue Oberlederm kamienice przy Stanisława 12, Kordeckiego 3, 5, przebudowa synagogi Tempel, przebudowa domu Miłość Bliźniego przy ul. Szpitalnej 24.

Ferdynand Liebling został zamordowany przez Niemców w 1942 roku

Czytaj więcej: Barbara Zbroja, Miasto Umarłych. Architektura publiczna żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868–1939, Kraków 2005.