PAMIĘTAMY – Teatry w 78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

PAMIĘTAMY – Teatry w 78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim – to ogólnopolska akcja teatralna z inicjatywy Gołdy Tencer, dyrektor Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich.

 

Poezja warszawskiego getta na obchody 78. rocznicy wybuchu powstania 
Ponad 30 teatrów z całej Polski odpowiedziało na apel Gołdy Tencer o wspólne upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, przesyłając Teatrowi Żydowskiemu nagrane przez swoich aktorów interpretacje poezji o Zagładzie, w tym wiersze z tomu Dzieci getta Stefanii Ney (Stefanii Grodzieńskiej). Nagrane utwory zostaną zamieszczone w rocznicę powstania na profilach mediów społecznościowych teatrów biorących udział w projekcie, a Teatr Żydowski będzie emitował zmontowane materiały wszystkich teatrów od 19 kwietnia przez cały tydzień.