Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego

Dzisiaj w samo południe tj. 15 grudnia 2020 roku podpisano protokół zdawczo-odbiorczy z zakończonych prac objętych dofinansowaniem Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, które dotyczyły rewaloryzacji zespołu synagogi Remu wraz z konserwacją nagrobków na Cmentarzu Remu i utworzeniem ścieżki edukacyjnej, jak również z prac budowlano-konserwatorskich w samej synagodze Remu. Warto również podkreślić, iż w ramach powyższych prac, które trwały w latach 2017-2020, odrestaurowano min. ok. 400 kamiennych nagrobków, wykonano szereg prac elewacyjnych oraz odtworzono wyjście z babińca.
Szczególną uwagę Państwa pragniemy zwrócić na interaktywne stanowisko informacyjne, z którego można dowiedzieć się szeregu potrzebnych informacji do zwiedzania tych zabytkowych obiektów, takich jak: plan cmentarza z oznaczonymi ważniejszymi grobami, historię miejsca, archiwalne fotografie, ważniejsze postacie kształtujące życie żydowskie w Krakowie, których groby znajdują się na cmentarzu.
Gdy minie trudny okres pandemii i życie wróci na normalne tory, zapraszamy wtedy gorąco, do odwiedzenia synagogi oraz cmentarza Remu.