Dzień Pamięci o Dębickich Żydach

Dzisiaj, tj. 21 lipca w Dębicy obchodzony był Dzień Pamięci o Dębickich Żydach organizowany przez Ireneusza Sochę. W uroczystości brał udział przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Michał Zajda, który w imieniu społeczności krakowskich Żydów złożył kwiaty na masowym grobie w lesie koło Wolicy.

Chcielibyśmy podziękować organizatorowi z trud jaki włożył w przygotowanie tej uroczystości oraz wszystkim mieszkańcom, którzy w to słoneczne popołudnie byli z nami i wspominali zamordowanych żydowskich mieszkańców Dębicy.

W dniach 21-25 lipca 1942 r. w Dębicy Niemcy przeprowadzili likwidację tamtejszego getta, która trwała „Podobnie jak w innych dzielnicach żydowskich, kilka dni wcześniej zebrano od ludności dokumenty, które złożono na Gestapo do podbicia. W dzień rozpoczęcia pierwszej likwidacji mieszkańców getta zwrócono im ostemplowane dokumenty. Wszyscy, którzy ich nie otrzymali, zmuszeni byli udać się na punkt zbiorczy, czyli na tzw. Księżą Łąkę. Tam dokonano selekcji. Zgromadzonych Żydów zmuszono do przejścia przed ustawionymi w szpaler SS-manami, którzy osoby uznane przez siebie za stare i chore odsyłali do podstawionych ciężarówek. Wszystkich wyselekcjonowanych zamordowano następnie w lesie koło Wolicy (obecnie część Dębicy). Dane dotyczące liczby ofiar wahają się od 180-600 ludzi. W samym mieście zamordowano natomiast 60-300 osób. Zastrzelono także kilku funkcjonariuszy OD, którzy, chcąc ratować członków swoich rodzin nieposiadających zezwolenia na pozostanie w getcie, sfałszowali dane, podając własne siostry za żony, a młodsze rodzeństwo za swoje dzieci.”
Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, Rzeszów 2014, s. 302-303.

foto: Michał Zieliński