Informacja dotycząca Izkor

Szanowni Państwo, 
aby zmówić modlitwę Izkor i wspomnieć wszystkich naszych zmarłych nie potrzebujemy minjanu. Modlitwa ta ma tylko określony czas, czyli pomiędzy szacharit a musaf ostatniego dnia święta Pesach i miejsce czyli synagogę, którą wspomniane przez nas dusze odwiedzały za życia.

Gabaj naszej synagogi odmówi Izkor w czwartek o godzinie 11:00 w obecności wszystkich drogich nam dusz, których nie dotyczą już ziemskie ograniczenia. 

Z powodu świąt nie będzie możliwa transmisja internetowa.