Zarząd

Przewodnicząca
Helena Jakubowicz
Wiceprzewodniczący
Tadeusz Jakubowicz
Sekretarz
Bolesław
Jagodski
Skarbnik
Aleksander Opoczyński
Członek Zarządu
Magdalena
Jenner