Zarząd
Przewodniczący
Tadeusz Jakubowicz
Wiceprzewodnicząca
Helena Jakubowicz
Sekretarz
Mina Gottlieb
Skarbnik
Aleksander Opoczyński
Członek Zarządu
Monika Górecka