Ludwik Flaszen

BS”D 24 Sivan 5781 Ludwik Flaszen, son of Feliks and Justyna (born Frischer) was born on 4 June 1930 in Kraków. He was a theatre and literary critic, writer, translator, essayist, theatre specialist and director. He was a co-creator of the Laboratorium theatre and worked for years with Jerzy Grotowski. He was awarded in the year 2000 the Commander Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland by president Aleksander Kwaśniewski. Among his best-known publications are: Glowa i Mur (Kraków, 1958), Cyrograf (Kraków, 1971). After the war began he emigrated with his family to Lvov. There, Soviet authorities sent the whole family to the region of the middle Volga and then to Uzbekistan, where they stayed until the end of the war. He came…

Ludwik Flaszen

4 czerwca 1930 w Krakowie urodził się Ludwik Flaszen syn Feliksa i Justyny z domu Frischer; krytyk teatralny i literacki, pisarz, tłumacz, eseista, teatrolog i reżyser. Współtwórca Teatru Laboratorium i wieloletni partner twórczego dialogu z Jerzym Grotowskim. Odznaczony min. w 2000 przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowany również doktoratem honoris causa Uniwersytetu w Turynie. Autor min. takich prac jak: Głowa i mur (Kraków 1958), Cyrograf (Kraków 1971), Teatr – sztuka antraktu. Marzyciele (Wrocław 2003). Zaraz po wybuchu wojny wraz z rodziną wyemigrował do Lwowa, skąd władze radzieckie zesłały rodzinę Flaszenów w rejon środkowej Wołgi a następnie do Uzbekistanu, gdzie doczekali końca wojny. Ludwik Flaszen powrócił do Polski w 1946 i osiedlił się w Krakowie. Maturę zdał w 1948 następnie ukończył w 1952 filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1951 był członkiem…

Unveiling of a plaque in Prokocim

In the name of the Council of the 12th district and the Association of Friends of Prokocim and the K.I. Gałczyński Youth House of Culture we extend an invitation to the unveiling of a plaque dedicated to the victims of the forced labour camps Julag II and Baudienst in Prokocim. The ceremony will take place on 11 June at 12 PM. Further information may be found on the attached invitation.

Odsłonięcie tablic w Prokocimiu

W imieniu Rady Dzielnicy XII oraz Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia i Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablic poświęconych ofiarom obozów pracy przymusowej Julag II i Baudienst w Prokocimiu. Uroczystość odbędzie się 11 czerwca od godz. 12. Informacje o jej szczegółowym przebiegu zawarte są w załączonym zaproszeniu.

Stefan Ritterman

31 maja 1904 roku w Krakowie urodził się Stefan Ritterman syn Izydora oraz Marii zd. Dawidowicz: profesor UJ, prodziekan Wydziału Prawa UJ. W 1922 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim UJ. Dość szybko, bo już rok później zmienił kierunek i został studentem Wydziału Prawa UJ. Ritterman był niezwykle wszechstronnie uzdolniony, bowiem równolegle ze studiami prawniczymi ukończył studia muzyczne w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie oraz władał biegle trzema językami obcymi – rosyjskim, niemieckim i francuskim. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1927 roku a już dwa lata później stopień doktora. W momencie rozpoczęcia działań wojennych w 1939 roku uciekł do Lwowa, następnie jako „wróg klasowy” został zesłany przez sowieckiego okupanta za Ural. W 1946 roku wrócił do Polski. W 1956 roku został powołany na stanowisko docenta, a w…

Zofia Ameisenowa

BS”D 20 Sivan 5781 Zofia Ameisenowa was born on 31 May 1897 in Nowy Sącz. She was a professor of history of art in the Jagiellonian University (UJ) as well as a Curator of the Jagiellonian Library (JL). In 1915 she started to study Philosophy in the UJ, where she also studied history of art and archaeology. After the completion of her studies she began to work in the JL, taking care of visual collections and Jewish Old Testament iconography. She was quickly among the best researchers of the middle ages. After the beginning of the was she went to Lvov but eventually was caught and placed in a ghetto, from which she escaped to Romania, hiding in Bukovina and then in a convent in Bucharest. After…

Zofia Ameisenowa

31 maja 1897 roku w Nowym Sączu urodziła Zofia Ameisenowa; profesor historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej. W 1915 roku rozpoczęła studia na Wydziale filozoficznym UJ, gdzie studiowała historię sztuki i archeologię. Po zakończeniu studiów podjęła pracę w Bibliotece Jagiellońskiej, zajmując się zbiorami graficznymi oraz problematyką żydowskiej ikonografii Starego Testamentu, należąc już wtedy do czołówki badaczy dziejów średniowiecza. Po wybuchu wojny wyjechała do Lwowa następnie Łucka oraz Kosowa, gdzie trafiła do getta. Wraz z mężem udało się jej uciec do Rumunii, znajdując schronienie na Bukowinie, a następnie w jednym z bukaresztańskich klasztorów. Po zakończeniu wojny powróciła do pracy w Bibliotece Jagiellońskiej. Pomimo możliwości wyjazdu do Izraela, nie zdecydowała się opuścić „swoich” zbiorów, była bowiem bardzo zaangażowana w życie i działalność Biblioteki. W 1955 roku…

Stefan Ritterman

BS”D 20 Sivan 5781 Stefan Ritterman, the son of Maria (born Dawidowicz) and Izydor Ritterman, was a professor in the Jagiellonian University (UJ) and an associate dean of the law department. He began to study medicine in the UJ but changed a year later to law. He was very talented and while studying medicine he finished music school in the conservatory of the musical society in Kraków and was fluent in three foreign languages: Russian, German and French. He became a master of law in 1927 and a doctor in law in 1929. At the beginning of the war he escaped to Lvov and then, as a “class enemy” was sent by the Soviet Union to the Ural mountains. In 1946 he came back to Poland. In…