Adolf Meisels (1873-1929)

3 kwietnia 1973 roku w Krakowie urodził się Adolf Meisels syn Józef i Henryki zd. Schermant: absolwent gimnazjum św. Jacka w Krakowie (1891) i Wydziału Prawa UJ (1896). Adwokat, radny miasta Krakowa (1908-1929), działacz Stronnictwa Niezawisłych Żydów, członek komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Demokratycznego w wyborach do Rady Miasta Krakowa, sygnatariusz odezwy Żydów polskich w sierpniu 1914 roku, popierającej polskie dążenia niepodległościowe. Członek Stowarzyszenia Humanitarnego „Solidarność”, krakowskiego oddziału Związku Stowarzyszeń Humanitarnych „B’nei B’rith”,  członek dyrekcji Związku Kredytowego dla Drobnego Handlu i Drobnego Przemysłu, członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Budowy Tanich Domów Mieszkalnych i Domów Robotniczych w Krakowie, współzałożyciel i członek zarządu Spółki Spożywczej Adwokatów i Lekarzy. Działacz filantropijny, m.in. wspierający szpital oo. Bonifratrów, współtwórca i członek zarządu Towarzystwa Żydowskich Szkółek Freblowskich w Krakowie, członek zarządu Stowarzyszenia ku Wsparciu Ubogich Uczniów Wyznania Mojżeszowego w Krakowie oraz prezes dobroczynnego Stowarzyszenia „Malbusz Erumim”.

Adolf Meisels zmarł 26 października 1929 roku w Krakowie i jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej.

Zdjęcie pochodzi z Archiwum Narodowego w Krakowie

Czytaj więcej: http://www.oshkzk.historyczny.uj.edu.pl/komisja-administracyjna/-/journal_content/56_INSTANCE_30zVBYRa8W1s/139142148/140754161