Maria Einhorn-Susułowska (1915-1998)

14 stycznia 1915 roku w Gorlicach urodziła się „madame Susu”, jak mówili o niej studenci, Maria Einhorn-Susułowska. Była kobietą, która nie przystawała do ponurej powojennej rzeczywistości. Wyróżniała się elegancją i obyciem w świecie. Obdarzona ogromnym poczuciem humoru, była osobą lubianą i powszechnie szanowaną. Mówiła o sobie: „jestem polską Żydówką”, zawsze mocno identyfikowała się ze swoim pochodzeniem. W swojej długoletniej pracy dydaktyczno-naukowej była m.in. Prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, delegatem do senatu oraz członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą.
Maria Einhorn-Susułowska ukończyła pedagogikę na Wydziale Filozoficznym UJ w roku 1938. Po studiach zdecydowała się wrócić do rodzinnego miasta, gdzie udzielała korepetycji. Podczas wojny ukrywała się, wykorzystując dokumenty swojej przyjaciółki M. Susułowskiej, które otrzymała od jej męża – późniejszego ministra sportu – Włodzimierza Reczka. Podczas wojny straciła rodziców oraz czwórkę rodzeństwa. Po wojnie wróciła do Krakowa i całe swoje późniejsze życie związała z krakowską Alma Mater. Dysertację doktorską przygotowała pod kierunkiem m.in. Zygmunta Mysłakowskiego. Jej kariera naukowa przebiegała niemal modelowo. W roku 1959 dzięki wsparciu m.in. M.in. Romana Ingardena oraz m.in. Stefana Szumana otrzymała stopień kandydata nauk psychologicznych. W 1960 roku przyznano jej tytuł docenta. W roku 1969 otrzymała stopień profesora nadzwyczajnego, a w roku 1979 profesora zwyczajnego. W 1985 roku przeszła na emeryturę, jednakże jeszcze przez wiele lat prowadziła seminaria.
W badaniach – jaki pisze Maria Kielar-Turska – stosowała przede wszystkim metodę wywiadu, rozmowy. Była mistrzynią w prowadzeniu rozmowy psychologicznej i stosowaniu jakościowych metod w psychologii. Jej opracowania miały przede wszystkim charakter case study; były to wnikliwe analizy kliniczne poszczególnych przypadków.
Zmarła 6 grudnia 1998 roku. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Miodowej w Krakowie.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Krakowie