Akcje deportacyjne z gett w Tarnowie i Rzeszowie.

15 listopada 1942 roku Niemcy przeprowadzili kolejne akcje deportacyjne z gett w Tarnowie i Rzeszowie.

W Tarnowie po wyjściu robotników do pracy obstawiono dzielnicę żydowską. Wszystkich złapanych odsyłano na dworzec kolejowy, gdzie przygotowywano transport do obozu zagłady w Bełżcu. Zlikwidowano także wiele placówek pracy, a zatrudnionych w nich ludzi deportowano. Wywieziono wówczas ok. 2500-3000 Żydów, a około 30 zamordowano na miejscu. Po tej akcji podzielono getto na części A i B – dla pracujących i niepracujących.

W Rzeszowie w wyniku akcji deportacyjnej wywieziono ok. 1500 Żydów do obozu śmierci w Bełżcu. Po tej akcji w rzeszowskim getcie zostało już tylko ok. 3500 mieszkańców. Również w Rzeszowie Niemcy podzielili getto na „getto A” – dla pracujących – znajdujące się na wschód od ul. Baldachowskiej oraz „getto B” – dla niepracujących – mieszczące się na zachód od ul. Baldachowskiej.

Na podstawie: Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1946, Rzeszów 2014

Fotografia pochodzi ze zbiorów Marka Tomaszewskiego.

Zobacz i czytaj więcej: Niezwykłe fotografie Tarnowa sprzed 80 lat na wystawie w Berlinie. Poświęcono ją tragicznym losom getta [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]