79. rocznica zagłady dębickich Żydów.

21 lipca 2021 roku w Dębicy odbyły się przy zbiorowej mogile na Wolicy oraz na Placu Mikołajków, uroczystości upamiętniające dębickich Żydów. Uczestniczyli w nich min. Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk, Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek oraz zajmujący się od wielu lat upamiętnieniem społeczności żydowskiej w Dębicy Ireneusz Socha. Gminę Wyznaniową Krakowską reprezentowali Przewodniczący Zarządu Tadeusz Jakubowicz oraz Adam Klimek.

Organizatorom oraz uczestnikom tych uroczystości bardzo dziękujemy za pamięć!

W dniach 21-25 lipca 1942 roku w Dębicy Niemcy przeprowadzili likwidację tamtejszego getta. Akcja przebiegała według schematu, jaki Niemcy realizowali z wielką skrupulatnością w wielu miastach. „Kilka dni wcześniej zebrano od ludności dokumenty, które złożono na Gestapo do podbicia. W dzień rozpoczęcia pierwszej likwidacji mieszkańców getta, zwrócono im ostemplowane dokumenty. Wszyscy, którzy ich nie otrzymali, zmuszeni byli udać się na punkt zbiorczy, czyli na tzw. Księżą Łąkę. Tam dokonano selekcji. Zgromadzonych Żydów zmuszono do przejścia przed ustawionymi w szpaler SS-manami, którzy osoby uznane przez siebie za stare i chore odsyłali do podstawionych ciężarówek. Wszystkich wyselekcjonowanych zamordowano następnie w lesie koło Wolicy (obecnie część Dębicy). Dane dotyczące liczby ofiar wahają się od 180-600 ludzi. W samym mieście zamordowano natomiast 60-300 osób. Zastrzelono także kilku funkcjonariuszy OD, którzy, chcąc ratować członków swoich rodzin nieposiadających zezwolenia na pozostanie w getcie, sfałszowali dane, podając własne siostry za żony, a młodsze rodzeństwo za swoje dzieci.”

Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, Rzeszów 2014, s. 302-303.

Należy jeszcze wspomnieć o bohaterskiej rodzinie Mikołajków, która z poświęceniem i oddaniem uratowała rodzinę Reichów, za co została uhonorowana tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1980 roku. Historia rodziny Mikołajków Polecamy uwadze również książkę Zbigniewa Szurka pt. Rodzina Mikołajków. Solidarność, odwaga, poświęcenie, wydaną w Dębicy w 2018 roku. (skan okładki w załączeniu)