Stefan Ritterman

31 maja 1904 roku w Krakowie urodził się Stefan Ritterman syn Izydora oraz Marii zd. Dawidowicz: profesor UJ, prodziekan Wydziału Prawa UJ.

W 1922 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim UJ. Dość szybko, bo już rok później zmienił kierunek i został studentem Wydziału Prawa UJ. Ritterman był niezwykle wszechstronnie uzdolniony, bowiem równolegle ze studiami prawniczymi ukończył studia muzyczne w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie oraz władał biegle trzema językami obcymi – rosyjskim, niemieckim i francuskim. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1927 roku a już dwa lata później stopień doktora. W momencie rozpoczęcia działań wojennych w 1939 roku uciekł do Lwowa, następnie jako „wróg klasowy” został zesłany przez sowieckiego okupanta za Ural. W 1946 roku wrócił do Polski. W 1956 roku został powołany na stanowisko docenta, a w 1965 roku profesora. Pełnił dwukrotnie funkcję prodziekana Wydziału Prawa UJ. W 1969 roku wyemigrował do Izraela.
Stefan Ritterman zmarł 1 lutego 1970 roku w Izraelu.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czytaj więcej: Konrad Kozub-Ciembroniewicz, Stefan Ritterman (1904-1970), [W:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014