Gizela Reicher-Thon

23 maja 1904 roku w Nowym Sączu urodziła się Gizela Reicher-Thon: badaczka literatury, nazywana matką polskiej komparatystyki literackiej.

Gizela Reicher-Thon ukończyła w 1914 roku szkołę powszechną, następnie studiowała w prywatnym gimnazjum żeńskim. W 1922 roku zdała maturę, a następnie podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu filologii polskiej, angielskiej, językoznawstwa i filozofii. W 1927 roku obroniła doktorat, będąc jeszcze studentką! Po studiach pracowała jako nauczycielka w gimnazjum i w żydowskiej charytatywnej Centrali Towarzystw Opieki nad Sierotami (CENTOS). W 1933 roku opublikowano jej doktorat O Ironii Juliusza Słowackiego w świetle badań estetyczno–porównawczych, przełomową książkę, do tej pory nieprzerwanie cytowaną przez badaczy twórczości wieszcza. Niewiele wiadomo o jej losach w czasie II wojny światowej. Data, miejsce i okoliczności jej śmierci pozostają nieznane.

Na podstawie: http://www.herstorie.pl/kobiety/

Zdjęcie pochodzi z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.