Oświadczenie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie o sygn. akt I C 1989/19 wydał korzystny dla Gminy wyrok, nakazujący Fundacji Chabad Lubawitch opróżnienie i wydanie Gminie nielegalnie zajmowanej przez Fundację Synagogi Izaaka. Wyrok ten, jak i ustne uzasadnienie orzeczenia, całkowicie przeczą dotychczas prezentowanemu przez Fundację stanowisku, które w ocenie Sądu jest nieprawdziwe.

Szczegóły i skan orzeczenia już wkrótce